Ons pedagogisch project

'T SCHOOLKE RUGGE 

  • Katholieke Dialoogschool
  • Hier heeft iedereen talenten
  • Iedereen altijd welkom! 
  • Streven naar creatieve uitdagingen
  • Groeien op eigen tempo

T SCHOOLKE RUGGE IS ...

Een Katholieke school in dialoog met iedereen .
- Waar we verbonden zijn met Jezus, met elkaar en de omgeving.
- Waar dialoog en openheid met iedereen belangrijk is.
- Waar respect een aanvaarding voor elkaar, de natuur en materiaal op de eerste plaats komen .
- Waar rekening gehouden wordt met de verscheidenheid van iedereen en waar iedereen uniek is .
- Onze school is een open school en straalt warmte uit. Iedereen wordt op onze school met open armen ontvangen en is steeds welkom.
- Onze school biedt heel wat kansen op vlak van zorg. Zo kan elk kind zich op eigen wijze en op eigen tempo ontplooien in een krachtige leeromgeving.


Een school waar de ontwikkeling van elke kleuter voorop staat.
- Elk kind krijgt hier de kans zijn talenten, interesses en kwaliteiten volop te ontplooien op een creatieve manier. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van elk uniek kind.
’t Schoolke Rugge geeft de kleuters voldoende ervaringskansen om zich te ontplooien door hun eigen keuzes en beslissingen te laten maken.
- Samenwerking vinden we essentieel, zowel met andere kleuters, leerkrachten, externen, ( bijv. met ouders, buren, grootouders, gemeente, logopedisten, andere scholen , parochie …. ).We brengen de kleuters binnen onze schoolmuren ook in contact met mensen met een beperking. Op die manier kunnen we zorgen voor rijke en gevarieerde ervaringskansen.
- We creëren een geborgen sfeer waar de kleuters getroost worden en hun eigen gevoelens kunnen tonen.
- De leerkracht bouwt een relatie op met de kleuters om hen te begrijpen en te begeleiden.

Een school die eigenaar is van het leerplan.
 - Zin…Zin in leren ! Zin in leven ! Leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs .
- Als team zorgen we voor voldoende uitdagende activiteiten en dit voor alle kleuters. 

Een school die streeft naar kwaliteitsvol onderwijs.  
- De kleuters krijgen kansen en worden gemotiveerd te onderzoeken nieuwe dingen te leren en te ontdekken in een vertrouwde , veilige en uitdagende omgeving.
- Bij het uitwerken van een thema houden we bij het aanbod, de werkvormen en de organisatie rekening met de leef-en belevingswereld van de kleuter. Daarbij stimuleren we de kleuters om actief mee op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen.
- We stimuleren onze kleuters om een onderzoekende en ondernemende houding aan te nemen bij een nieuwe uitdaging.  

Een school die werkt aan een rijk leer-en leefklimaat.
- Er worden verschillende werkvormen en materialen aangeboden om voldoende te ontwikkelen.
- We zorgen voor voldoende aangename plaatsen waar de kleuters tot zichzelf kunnen komen.
- Bij kwaliteitsvol onderwijs verkennen we de wereld zoveel mogelijk buiten en brengen we die wonderlijke wereld indien mogelijk ook in onze klas .  

“ Als kinderen klein zijn, moet je ze wortels geven …
Als ze groot zijn, vleugels ! “

Screenasdshot_2

Interesse in onze school?
maak een afspraak: ksrugge@gmail.com