Praktische info ivm ziekte & medicatie

Als je kleuter ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.  Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren: 
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kleuter. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en wijze van toediening bevat. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van
je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de juffen of hier op de site downloaden

Andere medische handelingen of medische behandelingen, anders dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oorindruppeling of oogindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

- Ouders sturen geen zieke kinderen naar school.
- Eerste hulp wordt uitgevoerd door de klas juf of een van de juffen op de speelplaats. Juf Sien volgde een EHBO cursus.
- Ziekenhuis: we contacteren eerst de huisarts en indien er naar een ziekenhuis doorverwezen wordt, volgen wij het advies van de dokter en mensen van de ziekenwagen op voor de keuze van het ziekenhuis. De school verwittigt meteen ook de ouders van de kleuter. 

Bij een ongeval met lichamelijk letsel krijg je een invulformulier (van de verzekering) mee om te laten invullen door de Arts/tandarts.

Het ingevulde formulier breng je zo snel mogelijk terug mee naar school. Wij bezorgen dit aan de verzekering.
Eventuele schade aan een bril, opgelopen bij een val of ongeval, is ook gedekt door de verzekering. Hiervoor bezorg je een bestek van de opticien aan de school. 
De verzekeringsmaatschappij neemt zelf contact op met je voor de verdere behandeling van het dossier.
Alle betalingsbewijzen die met het ongeval te maken hebben, hou je bij en bezorg je ten gepasten tijde aan de verzekeringsmaatschappij (niet aan de school).

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren:
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kleuter. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en wijze van toediening bevat. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van
je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de juffen of hier op de site downloaden